על העמותההמועדוןהגרעיניםהפעיליםהתנדבותהדף הראשון

 

העמותה

הדף הראשי
על העמותה
על המועדון
הגרעינים
הפעילים
התנדבות


הדף הראשון

הדף הראשון
הפורום
הגילדה
הפאה החמישית
הארכיון

פרוטוקול ישיבת מליאה, 2 למאי, 2013

14/05/2013
פרוטוקול ישיבת מליאה העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר)
שנערכה בתאריך ה 2-5-13 בשעה 19:30, בתיכון עירוני ח', רח' התשעים ושלושה, ת"א-יפו


נוכחים: גיא קובל, שחר בר, אלון סנדלר, רביד שטיינפרס, מתן מור, ערן זבולון, מיכאל גורודין, הדר רייזמן, עמית ורטהיימר, איתי בן-עברי, ארז רגב, אלי לוינגר, מיכאל פבזנר, חגי אלקיים, קרן ארבל, שיר דר, ערן וייס, דודי קאופמן, גיל רן

מאחר וטרם נתאספו שליש מחברי העמותה בשעה היעודה נדחתה התחלת הישיבה לשעה 20:00.

יו"ר המליאה: מיכאל גורודין

מזכיר המליאה: ערן זבולון

המליאה החלה בדיון קצר בנושא "מה העמותה יודעת לעשות היום?" השאלה עלתה מתוך תהליך החשיבה המתמשך בעמותה בשנה האחרונה בנוגע לייעוד העמותה ולדגשים שהועד וחברי העמותה נותנים לפעילויות השונות וליכולות השונות של העמותה. התשובות העיקריות שעלו לשאלה שנשאלה היו:

 1. הפקת אירועים , לרבות אירוע דגל אחד בשנה
 2. גב כספי / כלכלי / חשבון בנק, פרישת חסות על אירועים, פעילויות או פרוייקטים
 3. גב ביטוחי למארגני פעילויות או אירועים
 4. מאגר פעילים
 5. פנים אל מול גופים אחרים, טיפול בבירוקרטיה
 6. הנפקת מסמכים מתאימים למול גופים אחרים
 7. צומת ידע בתחום משחקי התפקידים
 8. יכולת רתימה של פעילים וחברים
 9. רשימת תפוצה וגישה לקהל
 10. מחסן (מתוקף הסכם המחסן הבין-ארגוני)

1.דיון בנושא מבנה הועד

1.1. כמות חברי ועד
בשנה שעברה בוצע שינוי במבנה ועד העמותה ובמהלך שנה זו נבחן השינוי. הועד הורכב בשנה החולפת מחמישה חברים במקום שלושה חברים, כפי שהיה נהוג מיום הווסדה של העמותה ועד לבחירת האחרונות במאי 2012. הועד סיכום לחברי המליאה כי במהלך השנה הייתה האפשרות לבצע יותר מאשר "כיבוי שריפות" ותחזוקה שוטפת. יחד עם שינוי מחשבתי, השינוי היה חיובי לפי דעת ועד העמותה ועליו להמשך בעתיד הקרוב לכל הפחות.
1.2. תפקיד המזכיר לאור השינוי משנה שעברה
מיכאל ג. הציג את הנושא תפקיד מזכיר העמותה. ההצעה העומדת על הפרק היא לוותר על תפקיד המזכיר מאחר והגדרתו אינה ברורה וכי הוא מבצע את התפקידים ש"אינם תפקידי יו"ר או תפקידי גזבר". מזכיר העמותה, ערן, הסכים לדברי מיכאל והדגיש כי תפקידו יכול להתחלק בין חברי הועד הקיימים. הודגש כי רצוי שיהיה חבר ועד אחד אשר אחראי על נושא הבירוקרטיה למול גופים שונים, ובפרט רשם העמותות.
מודגש שההצעה היא כי הועד יכלול 2 תפקידים: "יור" (כמתחייב מהתקנון), ו"גזבר" (אדמיניסטרטור, וכמתחייב מהתקנון), ו-3 חברי ועד (רצים על אג'נדה ספציפית – כנוהג).
נשאלה השאלה האם מזכיר העמותה מוזכר בתקנון. נענה כי המזכיר מוזכר בתקנון רק בהקשר של היותו באופן מיידי מזכיר המליאה בכל אסיפת מליאה. ניתן יהיה לבחור כל אחד מחברי הועד למזכיר המליאה ואפשר יהיה לבצע רוטציה בין חברי הועד השונים בתפקיד זה בכל מליאה.

מיכאל ג. הזכיר לחברי העמותה כי לא כל חברי הועד היוצא מציגים את מועמדותם לועד הבא וכי נדרשים חברי מליאה נוספים המעוניינים להיות חברים בועד על מנת להמשיך בועד של 5 חברים.

2.גיבוש הצעה לשינוי מטרות העמותה

בתהליך בשנה האחרונה בוצע תהליך חשיבה לגיבוש מחדש של מטרות העמותה. ניסוח המטרות מחדש מגיע מתוך הליך החשיבה המוודא כי המטרות ניתנות למדידה באופן ברור יותר ובכך ניתן להתייחס משנה לשנה לשאלה, "עד כמה העמותה קידמה את מטרותיה"? מטרות העמותה המוצעות להצבעה במהלך האסיפה הכללית של העמותה בסוף החודש יהיו:

 1. להגדיל את היקף העוסקים בתחום
 2. לספק שירותים לקהילת שחקנים
 3. להרחיב את הידע ומגוון חוויות המשחק
 4. לפתח קהילייה מקצועית בתחום וסביבו

להגדיל את היקף העוסקים בתחום
כלים – פרסום, יח"ץ, מיתוג
הנגשת חומרים (D&D encounters), התנסות, (שידור משחקים במדיה חברתית)
שימור אנשים על ידי "גילדה" (מאגר שחקנים / קהל)
יצירת קשר ארוך טווח עם מאגרי "דם חדש"
תשתית ארצית לקבוצות פיק-אפ
מעטפת לילדי חוגים

לספק שירותים לקהילת שחקנים
כלים – "גילדה", כלים להקמת כנס,
קבוצות נוער, הנחייה וליווי, "תיק קהילה"
קבוצות רכישה
מאגר כוח אדם (מנחים, פעילים)
ליווי בהפקת אירועים
תשתית ציוד / פיזית
מאגר תוכן – מערכי פעילות, משחקים
הדרכה והכשרת כוח אדם
מימון
קישור בין קהילות

להרחיב את הידע ומגוון חוויות המשחק
כלים – ייצוג וגב ליוצרי פרינג'
מאגר תוכן
תמיכה בחומר בעברית
יצירת "קוד אתי"
תשתית לקיום משחקי פרינג'
תמיכה לשחקנים ומנחים, בנק ידע מקצועי לחובבנים
איסוף חומרים
תמיכה באירועי חשיפה

לפתח קהילייה מקצועית בתחום וסביבו
כלים – קשר עם העולם האקדמי
כסף לחוקרים,וכותבים (מלגות באופן כללי)
מאגר נחקרים
איסוף ידע מחקרי
פלטפורמה פעילה לדיון, אסופת מאמרים
תמיכה באירועים עיוניים
פרמול ידע תיאורטי, כתב עת בר רפרונס
תמיכה ליוצרים בתחום
תמיכה בהשתתפות בפעילויות בחו"ל
חילופי אנשי מקצוע
ספק מורשה של סמינרים למשרד החינוך
ייצוג בפני הרשויות
הרצת משחקים בתחום המקצועי
מה אני יכול לעשות עם משחקי תפקידים?

הצעות המשך , הוסכם לאסוף הצעות מהנוכחים לקידום אחת הנקודות שהועלו בדיון. הוצע כי ההצבעה על הפרוייקטים החדשים או התחומים החדשים שהעמותה תשקיע את משאביה בהם תועלה לדיון במליאה הבאה ועד אז ייתבקשו המתנדבים להעלות את הצעותיהם על כתב ולהתכונן עלמנת שניתן יהיה לבצע החלטה מושכלת ולא הצעה על בסיס הערכות הניתנות ברגע.

המתנדבים הבאים התנדבו להתמקד, כל אחד, בנקודה אחת לקידום:

 1. גיא קובל- הקמת "תיק אירוע", מדריך למארגן איך מקימים אירוע
 2. רביד שטיינפרס – כתב עת אקדמי / מקצועי
 3. שיר דר – רכישת ציוד וטיפול בנושא מחסן
 4. ערן וייס – מערך מלגות לחוקרים / כותבים / אחרים
 5. אלי לוינגר – מאגר שחקנים (AKA גילדה), מאגר מנחים


הישיבה ננעלה לאחר דיון זה. נושאי הדיון בנוגע לסטאטוס פרוייקטים רצים וסיכום כנס ביגור 2013 יועברו למליאה הקרובה, בתאריך ה-30 למאי 2013.

בברכה
מזכיר העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר)

פרוטוקול ישיבת מליאה, 24 לינואר, 2013

06/02/2013
פרוטוקול ישיבת מליאה העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר)
שנערכה בתאריך ה 24-1-13 בשעה 19:30, בתיכון עירוני ח', רח' התשעים
ושלושה, ת"א-יפו

נוכחים: איתי בן עברי, קרן ארבל, ערן וייס, נורית קרני, אלון סנדלר, גיא
פלאוט, מיכאל גורודין, יבגני רזניקוב, חגי אלקיים, הדר רייזמן, ערן
זבולון, מיכאל פבזנר

מאחר וטרם נתאספו שליש מחברי העמותה בשעה היעודה נדחתה התחלת הישיבה לשעה 20:00.

1. עדכון בנושא פגישת "העמותה לאן"

בפגישה שנערכה ב-15-1-2013 החל תהליך חשיבה בנושא "העמותה לאן".
חברי העמותה יקבלו הודעה נפרדת המפרטת את פרטי הפגישה, תוצאותיה והמשך התהליך.

2. עדכון בנושא ביגור

חברי המליאה קיבלו עדכון בנושא ביגור.
המשוכה עיקרית שהיא העלאת אתר ביגור נפתרה וכעת אתר ביגור עלה לאוויר.
כמו כן, דרושים מתנדבים רבים לעזרה במסגרת צוות עיצוב. אלו המעוניינים
להתנדב מוזמנים לפנות לחבר הועד המלווה, למנהל ביגור או לחבר העמותה ארז
רגב.
בנוסף לכך, הפרסום בביגור לוקה מעט בחסר ולכן דרושים אנשים שמבינים
ורוצים לעשות שיווק לביגור. דווח כי תהיה כתבה במקומון של מודיעין.
מספר פרוייקטים גוייסו: הנשף, ומשחקי הכס. מקווים לגייס גם השרדות מנחים
לאירוע סיום. בביגור השנה יופעל יריד רנסנס עם דוכנים רבים ומשחק לארפ
חובק כנס אשר יתנהל בהפסקות. יהיו דוכנים לממכר משחקי תפקידים ומוצרים
נלווים לרבות משחקי קלפים, אך גם דוכנים רבים חדשים כגון השכרת ומכירת
תחפושות.
נתקבלו כ-20 קדימונים עד כה באמצעות טופס שליחת התוכן, הטלפנייה קיבלה
התחייבות לעוד כ-90 משחקים.
יתקיימו שת"פים עם אוריאן, מאנקי טיים, רומח והקובייה.
למרות שהיה מתוכנן לארפ גדול לאחר ביגור במהלך ימי שישי ושבת, בשלב זה
המשוכה העיקרית היא מיקום הלארפ. לא ניתן יהיה לקיים את הלארפ בשטח
ציבורי מאחר ומדובר בימי חול המועד פסח ולא ניתן לסגור שטח עבור הלארפ.

3. עדכון פרוייקטים

 1. פרוייקט עזרה לכותבים (מציג – מיכאל פבזנר): מיכאל הציג את הפרוייקט.
  כרגע גוייס צוות של יועצים / תומכים בפרוייקטים אפשריים של מוצרי משחקי
  תפקידים. נכתב אתר שטרם עלה / הושק בכתובת www.aid.roleplay.org.il
 2. פרוייקט המרצ'נדייזים של העמותה (מציגה – הדר רייזמן): בשלב הראשון
  יופקו קוביות עמותה. לאחר מכן יופקו חולצות ע"פ תחרות. בשלב שלישי לייצר
  מוצר מושקע יותר. הפרוייקט יזדקק למתאם תחרות עבור השלב השני.
 3. ערכת כיתה ו' – הפרוייקט כרגע תקוע. עמית לא יכול
  להוביל כרגע את הפרוייקט. הועד יחפש מוביל חלופי. חבר עמותה המעוניין
  להוביל את הפרוייקט מוזמן לפנות לועד.
 4. 4. פעילות העמותה באייקון, סוכות 2013

  חברי המליאה קיבלו עדכון בנושא הפשרה המשפטית בין אייקון לאוטופיה
  הועד הציג את שיתוף הפעולה עם האגודה. צויין כי הועד מרוצה באופן כללי
  משיתוף הפעולה.
  השאלות הפתוחות כרגע הן:
  – מי אחראי לתת תשובות מקצועיות בתחום משחקי התפקידים?
  – מול מי עובדים בדיוק במתחם משחקי התפקידים? ואיך עובד הקשר עם העמותה עצמה?

  הצבעה: האם חברי העמותה מעוניינים בסוכות הקרוב להמשיך באותה המתכונת את
  שת"פ עם האגודה, כאשר השאלות יידונו באמצעות ועד העמותה למול הנהלת
  אייקון, או שהחברים מעוניים שלא להמשיך באותה המתכונת ולשנות באופן
  משמעותי?
  10 חברים הצביעו בעד
  2 חברים הצביעו נגד
  ההחלטה התקבלה ברוב קולות

  הועד יפעל להמשך שיתוף הפעולה עם האגודה למד"ב ופנטסיה במתכונת הדומה
  לשנתיים האחרונות וכמו כן יפעל להסדרה ולמתן תשובות לשאלות הפתוחות.

  5. מכרז 1000 ש"ח

  הוצגו 2 הצעות למכרז.
  הועלתה השאלה – האם אפשר לבקש להכניס את לוגו העמותה למוצר? אפשר לבקש
  אבל כרגע לא ניתן לדרוש. הועד יתחשב בבקשה זו במכרזים דומים בעתיד.
  הצבעה: האם לקבל את הצעתו של אביב, הצעתו של ערן או לא לקבל כלל אחת מהן.
  10 חברים הצביעו בעד לקבל את הצעת המכרז של אביב
  חבר אחד הצביע בעד לקבל את הצעת המכרז של ערן
  חבר אחד הצביע כנמנע

  עלתה הצעה לאמץ בעתיד את הפרוייקט של ערן וייס כפרוייקט עמותה מאחר והוא
  מתאים יותר לפלטפורמה זו.

  פרוטוקול ישיבת מליאה, 06 לספטמבר, 2012

  08/09/2012

  פרוטוקול האסיפה הכללית של מליאת העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר) 58-033-358-1 אשר נערכה בתיכון עירוני ח', רח' התשעים ושלוש, ת"א

  חברי עמותה נוכחים: חגי אלקיים, מיכאל גורודין, יבגני רזניקוב, הדר רייזמן, דודי קאופמן, גיא פלאוט, מיכאל פבזנר, ארז רגב, ערן זבולון, גיל רן, ענבר רובין, אנה בילצקי, קרן ארבל, איתי בן-עברי, עמית ורטהיימר, אלי לוינגר, גל סורג'ון, לידן גבל, מתן מור, ניב מרקל, עודד אפל

  יו"ר האסיפה: מיכאל גורודין
  מזכיר האסיפה: ערן זבולון

  מאחר ולא נתכנסו שליש מחברי המליאה בשעה הנקובה (19:00), נדחתה הישיבה בחצי שעה.

  1. עדכון, ופרסום ודיון בפעילויות קרובות

  אירועי משחקי תפקידים במסגרת אייקון – מיכאל פבזנר הציג את תחום משחקי התפקידים באייקון. אין גידול או פיחות משמעותי בכמות הפרוייקטים והמשחקים באייקון השנה לעומת בשנה הקודמת. עדיין ישנם פרוייקטים שמחפשים מנחים. בנוסף למשחקים לקהל הבוגר, השנה ישנם גם משחקים עבור הקהל הצעיר. ישנם גם משחקי לוח, קופסא וקלפים כפי שהיו בשנה שעברה.
  ענבר רובין הציג בקצרה את תחום האירועים חובקי הכנס – זירה, ומשחק חובק כנס. כמו כן תתקיים תחרות תחפושות.

  כרמיקון – יהיה כנס כרמיקון במהלך דצמבר. כרגע טרם נקבע תאריך.
  ביגור 13 – איתי בן-עברי הציג את ביגור 13. פסח השנה יותר בעייתי מבחינת תאריכים, מאחר וישנם רק יומיים (רביעי-חמישי) שטובים לכנס ויום שישי בבוקר. הועלתה הצעה לערוך משחק חי בשבת.
  [ניב] האם עיריית מודיעין תתמוך בלארפ בסופ"ש?
  [איתי]: לא. העירייה לא תתן את המקום. יש מגעים עם רשות הטבע והגנים כדי לקבל אזור ביער בן-שמן.
  [גיא פ]האם תהיה בעיה לעירייה לפרסם אירוע מחלל שבת?
  [איתי] ההנחה היא שלא.
  ש: [עמית]צריך לקחת בחשבון. כאשר מדוברב-2 מקומות שונים, אז זה מרגיש כמו 2 אירועים שונים. להתחיל לארפ אחרי יומיים ביגור זה בעייתי.
  ש: [ארז] נשמע שהבעיה עם הלארפ זה צורך בהקמה בלארפ בזמן ביגור ופירוק ביגור בזמן הלארפ.
  ש: [דודי] לכל יש פתרון. אפשר להכניס אנשים ללארפ במהלך הכנס ולתמוך בעלילה הלארפ תו"כ כנס. אפשר לבצע מעבר ללארפ באינפליי. האם זה מתאים לקהל? זו השאלה המרכזית. האם זה יביא אנשים מקהילת הלארפים לביגור? אני חושב שכן.
  [ניב] אם הלארפ בתמה של הכנס ויש חיבור ישיר ללארפ, אז רוב האנשים ישתמשו באמצעים של הכנס כדי להגיע ללארפ. יש בעיה של הקמה של 2 אירועים ומהם סידורי הלינה בלארפ.
  [איתי] דניאל גינת היה בין המציעים והוא מיומן בארגון לארפים לוגיסטית ותמתית.
  [יבגני] השאלה היא האם אנחנו רוצים ופחות האם טכנית אפשרי.
  [איתי] יש כאן עניין של תקציב. צריך לתכנן כדי שההוצאה תחזיר את עצמה.
  [ענבר] חשוב לציין שהמשחק יהיה מוגבל בגיל, בייחוד בנושא הלינה בשטח. ייתכן לפתוח את המשחק לגילאים צעירים יותר במהלך השבת.
  [גיא] האם יש ביטוח ללינה?
  [מיכאל] כן
  [עמית] עדיין לא התייחסנו לשאלה האם אנחנו רוצים לעשות את זה? לא לכולם נוח עם הגלישה של ביגור בשבת. אפשר לראות גם בהרשמה מראש, ועדיין יהיו אלה שיראו את זה כשני אירועים שונים. זה בעייתי מבחינת מספר אנשים שכנס הדגל של העמותה הוא בשבת.
  [גיל] לגבי האנשים שמגיעים ללארפ. יוצרים מצב שבמהלך היומיים יהיה "בילדאפ" ללארפ. יש כאן השפעה ברמת התוכן על ביגור ולכן אחוז ניכר מהאירועים בביגור יהפכו ל"פרומו" ללארפ.
  [יבגני] חלק גדול מהאנשים שמגיעים לביגור לא משחקים בלארפים גדולים של יומיים. יש תחושה שאחוז אנשים לא ירצה להגיע ללארפ הזה. השאלה כמה אנחנו רוצים למשוך?
  [איתי] אנחנו צריכים בטווח 100-150 איש
  [גיל] למה לקרוא לזה ביגור אם קיימת סוג של הפרדת קהל?
  [ענבר] אנחנו לא יודעים כמה הפרדת קהל יש כי אין לארפים מטעם העמותה כבר זמן רב.
  [גיא] יש לציין האם יש בסבב בוקר ביום שישי? האם יש צוות אחר שמארגן ומקים את הלארפ?

  הדרכת מדריכי חוגים – מיכאל גורודין הציג את החוברת שנוצרה למדריכי חוגים. החוברת מציגה למדריכים פורמט ומערכי שיעור לחוג שמטרתו ללמד ילדים להנחות. מערך ההדרכה ייאורגן כפיילוט בחברות משכילון, פגסוס, וטווי החלומות. עד סוף סוכות יש להוציא עדכונים בעיקר ברמת העזרים הגרפיים. ארז רגב התנדב לעזור מבחינה גרפית. החוברת תפורסם לחברי העמותה ולכל המעוניין.
  [פבזנר] איך העמותה מתכוונת למכור את זה לחוגים?
  [מיכאל] בינתיים החוגים שצויינו וחברות נוספות התלהבו מהחוברת הראשונית. ייתכן חברות נוספות ייצטרפו.
  [גיא] האם יש ענייני זכויות יוצרים?
  [מיכאל] freeware, וללא שיטה אמיתית.
  [ניב] האם יש פרטי העמותה בחוברת?
  [מיכאל] כן. אין מעבר לזה כרגע.
  [דודי] מציע QR לאתר העמותה (ברקוד ריבועי)

  2. דיון והחלטה על פרוייקטים קרובים של העמותה

  האסיפה עברה לדון בעיף העיקרי בסדר היום – ייזום פרוייקטים על ידי חברי העמותה.
  הוצג הרקע לנושא: ישנם כבר היום כמה דברים שעובדים טוב בעמותה. ביגור ואייקון עובדים טוב יותר בשנים האחרונות, אך בתשובה לשאלה "מה עושה העמותה", אז אחרי ביגור ואייקון אין לנו תשובה טובה. לא יעלה על הדעת שהעמותה לא עושה כלום חוץ מזה.
  דודי חושב שיש פספוס בעמותה וביעדיה. העמותה צריכה ליזום פעילויות, אך העמותה היא יותר בתור כלי.
  מיכאל משיב – הרבה הצעות הן פיתוחי כלים ולא רק פעילויות.
  גזבר העמותה הציג את [מצב חשבון הבנק: כ-11 אש"ח. תוכנית תקציבית התפרסמה בפורום. כ-9.5 אש"ח הכנסות ו-7אש"ח הוצאות כתלות ברווחיות הכנסים הגדולים. ההערכה היא שיש כ- 2.5 אש"ח כתקצוב פרוייקטלי עבור פרוייקטים שלא מכניסים חזרה כסף. בנוסף, הועד מוכן להוציא עד 5 אש"ח מחשבון הבנק של העמותה].
  מיכאל ג. הציג את הפרוייקטים אשר עלו בדיונים בפורום או בדיוני ועד. כל פרוייקט יקום בתנאי שיקום חבר עמותה ויוביל את הפרוייקט. לכל פרוייקט הוצגה הערכה ראשונית מאוד של תקציב שהדבר יכול לדרוש, כפי שגובשה על ידי גזבר העמותה.

  • מלגת כתיבה יצירתית – 1 עד 1.5 אש"ח לעידוד והשתתפות כתיבה יצירתית.
  • מלגה לעבודות אקדמיות – 1 עד 1.5 אש"ח.
  • בניית קשר עם חו"ל – תשתית קשר, תקשורת עם אנשים בחו"ל שקשורים למשחקי תפקידים וכיוב'.
  • הוצאת משהו מודפס. מוצר מודפס בעלות של 2-3 אש"ח למשל.
  • מסיבת וויקיפדיה בתחום משחקי התפקידים
  • הפקת מרצ'נדייס של העמותה
  • פעילות חודשית למשך זמן מוגבל
  • פרוייקט כיתה ו' – לייצר ערכה שילדים מקבלים בסוף חוג משחקי תפקידים כדי לדרבן ילדים. 2-3 אש"ח
  • פעילות באוניברסיטאות
  • פעילות באוניברסיטאות
  • חידוש הגילדה

  ניתנה הבמה לחברי העמותה להציע ארגון של אחד הרעיונות הללו, או כל רעיון אחר.

  • אלי לוינגר – ארגון משהו חודשי באזור כפר-סבא. פעילות משחקים חודשית, הכרת שיטות, בסגנון מפגשים חודשיים בצפון; עזרה בעבודה עם קשרים בחו"ל, קבלת מידע על פעילויות של ארגונים בחו"ל; עזרה עם הגילדה.
  • מתן מור – חתירה לקראת השתלמות לגמול השתלמות למורים בתחום משחקי התפקידים.
  • ניב מרקל – יצירת קשר עם חו"ל ובפרט מארגני דראכנפאסט;
  • מיכאל פבזנר – מילגות לכתיבה. הכסף הוא הדבר השולי המעניין, מה שיותר מעניין הוא שיש אנשים שאין להם נסיון לכתיבת משחקים, עריכת תוכן וכיוב'. גם אם לא נוכל להציע כסף, נוכל להציע עזרה בעריכה לשונית, עריכה גרפית, הגהה וכיוב'. פורום אנשי מקצוע לכתיבה.
  • עמית ורטהיימר – עזרה בחו"ל; פרוייקט כיתה ו'.
  • ענבר רובין – הערה, צריך לעבוד עם הכנסים שכבר יוצרים קשר עם תעשייה בחו"ל.
  • איתי בן עברי – גילדה. צריך לחבר בין נושאי הגילדה והדר. מיכאל גורודין, כיו"ר המליאה, מוציא את נושא הגילדה מהרשימה מאחר והועד כבר החליט להמשיך ולקדם את כל נושא תשתיות האינטרנט של העמותה.
  • דודי – הערה, כל מי שעובד על פרוייקט צריך לחשוב על מודל כלכלי ולהרחיב את היריעה הכלכלית. יש כמה הצעות לתשתיות ותמיכה בכוח אדם. חסר התשתיות הפיזיות. דודי מציע לקחת על עצמו לגבש רשימת ציוד וגיבוש נהלי אחסון וניהול הציוד.
  • גיל – תורם את עצמו כאיש תוכן לפעילות חודשית.
  • הדר – מרצ'נדייס. דרך להשיג כסף
  • חגי – מלגה אקדמאית. הרעיון לא דורש הרבה עבודה, אבל דורש כסף.

  המליאה לקחה הפסקה מתודית כדי להתחלק לקבוצות חשיבה שיגבשו את הרעיונות השונים לכדי הצעות עליהן יוכלו החברים להצביע.
  בתום העבודה בצוותי חשיבה, הציג נציג מכל צוות בפני האסיפה את ההצעה כפי שגובשה.

  סיוע לכותבי משחקים
  מיכאל פבזנר הציג את הנושא.
  ועדה בראשות מיכאל פבזנר שתקבל הצעות ומשחקים ותספק שירותים ע"פ צורך וע"פ זמינות.
  [עודד] מדובר בסכומים גדולים. הפרוייקט צריך להתבסס בעיקר בתרומת זמן של אנשים. אין מקום לחלק כסף כי מדובר ב"באר ללא תחתית".
  תשובה: הכסף כאן הוא לא העיקר.
  [עמית] אם האופצייה של כסף קיימת, לא משנה כמה זניחה, אנשים יסתכלו על זה דרך כסף. אין לנו סכומים רלוונטיים לפרוייקט מסדר גודל כזה. יש כאן פוטנציאל לריב ובעייתיות. מומלץ לעבוד על התנדבות או הנחה של שירותים.
  [דודי] מומלץ לתת התייחסות של "אנג'לים" לפרוייקטי סטארטאפ. אולי כהשקעה.
  [ענבר] מחזק את עמית ועודד, עיקר העבודה כחיבור נותני שירותים בהנחה/חינם לחלק מהשעות.
  [גיא] האם יהיה מימון לתרגומים?
  [מיכאל פ] עדיפות לתוכן מקורי. אפשרי לפנות אם מדובר בתרגום שיטה קטנה לעברית.
  [גיל] למה רק עברית? אם בא משהו שרוצה לכתוב באנגלית בארץ, ליצור קשר עם חברה. למה לא לקחת אותו בחשבון?
  [מיכאל פ] מאמין גדול בתעשייה, ותעשייה של מ"ת זה משהו חשוב ובונה קהילה סביבו. לכן רוצה קיום של תעשייה בעברית.
  [יבגני] הדבר הכי שימושי שפרוייקט כזה יכול להציע זה עצות וביקורת.
  [מיכאל פ] המוצרים שייצאו יהיה משהו מתוכם שייכתב "יצא בסיוע העמותה"

  מלגות אקדמאיות
  מציג: חגי אלקיים
  לאתר מסטרנטים ודוקטורנטים למחקר בתחום משחקי תפקידים. ועדה בראשות דר' לפסיכולוגיה/סוציולוגיה/וכו'. בועדה ישבו אנשי מקצוע ורצוי בחפיפה גם מ"ת.
  עבודה העוסקת במ"ת באופן מהותי. עדיפות למשהו שנותן כלי פרקטי למ"ת או שימוש במ"ת בעולם האמיתי.
  1000 ש"ח מלגה למאסטר. 2000 ש"ח מלגה לדוקטורט.
  [עמית] מה היישימות? 1000 ש"ח לאורך שנה זה ממש קצת והאם משהו יגיש פורטפוליו בשביל זה? האם אנחנו יכולים להציע סכום כזה כעמותה (נמוך מדי)? איך אפשר להגדיל את הסכום?
  [חגי] זה לא סכום משנה עולמות, אבל זה יכול לתת דחיפה לכיוון הנושא עבור סטודנטים המתלבטים בנושא מחקרם. סכום נוסף והגדלתו על ידי גיוס כספים מבחוץ.
  [גיא] האם יש עוד מלגות בסדר גודל כזה?
  תשובה: כן
  [ארז] האם יש מועמדים קיימים כבר או שזה רק בתיאוריה? האם מוכרים כאלה?
  [חגי] היו כאלה. כמו כן אין תהליך בירוקרטי סבוך.
  [קרן] האם יש דרך להציע נושאים?
  [דודי] מטריד אותי שיו"ר הועדה לא שחקן תפקידים. מבחינתו זה deal braker

  פרוייקט חו"ל
  מציג: ניב מרקל

  שבחו"ל ידעו מי אנחנו, ואנחנו נדע מה יש בחו"ל.
  להביא אורחים מחו"ל, ליידע אנשים בחו"ל על כנסים בארץ
  ללמוד מחו"ל וללמד אחרים מה שאנחנו יודעים
  איך?

  איסוף והבנה של מה יש היום מסביב
  ליצור פורטל שמרכז מה שיש בארץ ומה שיש בחו"ל
  [עמית] איך זה תורם לעמותה?
  תשובה: ללמוד מחו"ל, יש לנו מה ללמוד מהם.
  [ענבר] מאפשר להגדיל כנסים בארץ
  [איתי] ברגע שאנחנו ממצבים את עצמינו על המפה העולמית, אז יש דברים שעוברים בין הקהילות שמתפספים מעלינו, וברגע שנייצר נוכחות נוכל להרוויח גם משיתופי פעולה כאלה.
  [דודי] יש לנו הרבה מה להרוויח מנוכחות של שמות גדולים שבאים לארץ.
  לאחר דיון בנושא, הסיר ניב מרקל את ההצעה, על מנת לגבש אותה טוב יותר לקראת האסיפה הבאה.

  מרצ'נדייסים
  מציגה: הדר
  מעבר לעובדה שמדובר בפרוייקט שיחזיר את עצמו, ואפשר להמשיך למכור את המרצ'נדייזים. אפשר לעצב מרצ'נדייזים דרך תחרויות עיצוב היכולות להיות גם עידוד פעילות קהילתית ונראות ברשת.
  פרקטית: עושים סקר שוק לעיצוב, ולייצור דברים כאלה. עושים חפצים, חולצות וציוד נלווה של העמותה שאפשר לשווק בדוכני העמותה.

  פעילויות חודשית באזור בכפר-סבא
  מציג: גיל רן
  לוגיסטיקה: אלי לוינגר
  יהיו משחקים, לארפים וכיוב'. 2 מקומות בשביל לארפים ובשביל משחקים והרצאות ועיוניים. שניהם צריכים להיות באותה סביבה. מאפשר קרקע לטסטפלייס וכיוב'
  מודל כלכלי – פעילות שתכסה את עצמה ואף תרוויח מעט.
  [עמית] מה סדר גודל? 15-25 אנשים לפעילות.

  [דודי] יש חשד סביר שפעילות כזו תיצור קהילה של עד 40 אנשים וזהו. זה לא יוצא מעבר לגבולות אנשים אלו.
  [גיל] אפשר להרחיב את המודל הזה הלאה, כתלות בקהל שמגיע ובביקוש. זה רק עניין למצוא אנשים שיעשו לוגיסטיקה

  פרוייקט כיתה ו'
  מציג: עמית ורטהיימר
  לייצר חוברת שתחולק לילדי חוגים. מטרה אחת היא שהילדים ישחקו לבד בבית. המטרה השנייה היא שהילדים ישמעו על העמותה ויהיו קהל של העמותה. ההנחה היא שאם המטרה הראשית מושגת, אז המטרה השנייה היא תופעת לוואי של הראשונה.
  בחוברת יהיו הנחיות של ניהול קבוצה, הנחייה, לוגיסטיקה. החוברת תחיל הדרכה ליצירת תוכן. כמו כן, מאגר של לינקים לתוכן נוסף באתר העמותה.
  תפוצה דרך חברות החוגים. החוברת לא תהיה סוף חוג, אלה חוברת "לחופש הגדול" כדי לתת להם טעם של עוד לשנה הבאה. בשאיפה זה לא אמור לעלות לעמותה כי הרעיון הוא שחברות החוגים יהיו אחראיות להדפסה.
  אם העמותה תרכז את ההדפסה, אז העמותה יכולה לגזור קופון על ההדפסה.
  [דודי] איך זה שונה מהפרוייקט של מיכאל?
  זו חוברת לילדים ולא למדריכי חוגים
  [דודי] אם כבר נכנסים ל"בית" ומוכרים חוברת לילדים, אפשר להמשיך ולהפיק עוד מוצרים
  [עמית] מבחינת לו"ז מדובר בשנה"ל הבאה ולא השנה בעיקר.
  [מיכאל ג] לעמותה יש היסטוריה עגומה להפקת תוכן דומה, למה זה יצליח? ישנם עוד גורמים שעובדים על זה.
  [עמית] אפשר להידבר ולשתף פעולה. אין לנו שאיפה להיות היחידים שעושים את זה. וכמו כן לעמותה יש היסטוריה נהדרת להפקת תוכן חד פעמי.
  [ענבר] האם פרוייקט לשנה הבאה, וסיום לשנה"ל זו אז האם צריך לאשר את זה השנה?
  [עמית] אם עד אמצע השנה יש משהו טוב ביד אז אפשר לחלק בשנה"ל הזו, אחרת בשנה"ל הבא.

  השתלמויות גמו"ש
  אין מידע קונקרטי כרגע. מוסר מהשולחן ויוחזר להצעות במליאה הבאה.

  ציוד כללי לעמותה
  מציג: דודי
  יש דרישה לתשתית כללית של ציוד. חלק מההצהרה ויישום של הוצאת תקציב בשטח חייב להיות על תשתית וחלק מהמטרות שלנו בעמותה זה להיות ספקי תשתית עבור משחקי תפקידים. עם תשתית כזו אפשר לעשות הרבה דברים וחלק מההצעות שעלו יכולות להנות מתשתית כזו. זה משהו שונה מבחינת עשייה כי בעוד שזה בעל משמעות מבחינה תקציבית, זה מאוד פשוט מבחינת עשייה.
  [מיכאל ג] תוכל לתת דוגמאות?
  [דודי] למשל מכשירי קשר, מגאפון וכיוב', אתר אינרנט, ספרייה, וכיוב'.
  [ניב] בעמותה היו כמה השקעות כסף ואיכשהו, הדברים נאבדו ונהרסו עם הזמן. לא היה אפסנאי טוב ולא היה לנו איש לוגיסטיקה. צריך כאן תפקיד בעמותה. אחראי מחסן, אחראי רכש.
  [עמית] רעיון כלכלי. מי מחליט מי מקבל מה? האם יש מודל כלכלי? איך מתמודדים עם בלאי סביר?
  [דודי] במקומות אחרים ובעבר נעשו מודלים כלכליים כאלה. זה תלוי במי מקבל את הציוד, סיבת ההשאלה וסוג הציוד.
  [גיא] מי מחליט מה לקנות
  אחראי רכש יאפיין תוכנית רכש והועד יפרסם.
  [גל סורג'ון] מה ההיקף?
  מובהר שהמחסן לא ממש גדול.
  [גיל] זה לא ממש פרוייקט וצריך להחליט האם לתת כסף לזה בלי קשר לפרוייקטים.
  [מיכאל ג] כרגע אנחנו במוד התנעה ולכן זה נחשב בעיני הועד כפרוייקט.

  .

  על מנת לא לפזר משאבי עמותה, את תשומת לב הועד ואת מחוייבות חברי העמותה להצעות שתתקבלנה, הוחלט להגביל את מספר הפרוייקטים שייתקבלו. לאחר דיון והצבעה, הוחלט לקבל בשלב הזה שלושה רעיונות.

  ניב מרקל מציע להסיר מההצבעהאת נושא ה"קשרים עם חו"ל" על מנת לגבש את הנושא טוב יותר למליאה הבאה.

  החלטה:

  סדר ההצבעה: הוחלט כי כל חבר מליאה נוכח יוכל להצביע עד 3 פעמים "בעד" לנושא אותו הוא חושב כי על העמותה לקדם.

  סיוע לכותבים – 13 הצביעו בעד
  מלגות אקדמאיות – 4 הצביעו בעד
  מרצ'נדייזים – 16 הצביעו בעד
  פעילות חודשית – 6 הצביעו בעד
  כיתה ו' – 13 הצביעו בעד
  תשתית ציוד – 10 הצביעו בעד

  כיוון שלרעיונות שהתקבלו יש משמעות תקציבית, נערך דיון באופן בו יש להקצות את הכסף.

  הצעה [יבגני] – הקצאת 1500 ש"ח כמסגרת תקציבית.
  [גיא] מציע כי הועד ינהל את התקציב לפרוייקטים
  [ניב] מציע 3 חודשים להצגת מסגרת תקציבית

  מיכאל גורודין: מציע כי התקציבים ינוהלו במסגרת הועד כאשר הדבר יובהר וישוקף בפרוטוקולי הועד.

  ההצעה התקבלה פה אחד.

  פרוטוקול ישיבת מליאה, 24 למאי, 2012

  25/05/2012

  פרוטוקול האסיפה הכללית של מליאת העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר) 58-033-358-1 אשר נערכה בתיכון עירוני ח', רח' התשעים ושלוש, ת"א

  חברי עמותה נוכחים: מאיה אשחר, גיא פלאוט, הדר רייזמן, ענבר רובין, ארז רגב, קרן ארבל, מתן מור, עמית ורטהיימר, ערן זבולון, חגי אלקיים, יבגני רזניקוב, יהודה פורת, שיר דר, ערן ויס, אלי לוינגר, דודי קאופמן, איתמר ויסברג, מיכאל גורודין, מיכאל פבזנר, גיל רן, עודד אפל, איתמר קרביאן, גל סורג'ון, אלון סנדלר, גיא קובל, איתי בן-עברי

  העבירו הצבעתם בייפוי כח למזכיר האסיפה: איתי גרייף, טלי הלוי, ארבל בן-דור, רביד שטיינפרס, ערן מולוט, אושר אל-נתנני, נורית קרני, גילי כהן-ארזי, דניאל רוזנברג, עידו פנסקי

  יו"ר האסיפה: חגי אלקיים
  מזכיר האסיפה: ערן זבולון

  מאחר ולא נתכנסו שליש מחברי המליאה בשעה הנקובה (19:00), נדחתה הישיבה בחצי שעה.

  1. סיכום שנה 2011

  יו"ר העמותה היוצא סיכם את שנת הפעילות 2011 כמפורט בדו"ח המילולי.

  2. אישור הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2011

  ועדת הביקורת המליצה לחברי המליאה לקבל את הדו"ח הכספי
  נתקבלה הערה כי יש להציג בעתיד גם דו"ח מלאי ומצאי של העמותה (ובפרט נכסים, ספרים, ציוד וכיוב').
  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2011

  3. אישור הדו"ח המילולי של העמותה לשנת 2011

  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2011

  4. החלטה בדבר שינוי מספר חברי הועד

  בעקבות דיונים בפורום העמותה החליט הועד להעלות לסדר היום בפני המליאה את האפשרות להגדיל את מספר חברי הועד משלושה חברים לחמישה חברים.
  בדיון המליאה הועלתה הצעה להגביל את ההחלטה לשנה הקרובה בלבד על מנת לבחון בנסיון את ההרחבה. הוצע כי לא תשתנה ההצבעה אך יירשם בפרוטוקול כי נושא זה יעלה לדיון באסיפת המליאה השנתית בשנה הבאה.

  המועמד ליו"ר הסביר את הרציונל הבסיסי להרחבת הועד על ידי הנקודות:
  – הקלת לחץ העבודה על הועד
  – תופעת "הועד המעורב בביגור"
  – הקלת הלחץ על האפשרות לעזוב את הועד ולבצע תחלופה של חלק מחברי הועד

  נתקבלה הערה כי למרות נסיון העבר, יש לבקש מחברי הועד שלא להיות מעורבים באופן מלא בניהול כנסי העמותה.
  מספר חברים שאלו בנושא אופן קבלת החלטות ועד בנושאים רגישים ובפגישות חסרות. הוהר כי נושאים רגישים יידונו רק בנוכחות כל חברי הועד וכי במהלך דיון בנושאים אחרים ניתן יהיה לקבל החלטות ברוב קולות בלבד.

  המליאה החליטה להרחיב את מספר חברי הועד לחמישה חברים

  5. בחירות לועד העמותה

  להלן מפורטים רשימת המועמדים ותוצאות הצבעת האמון בהם:
  מיכאל גורודין קיבל את אמון המליאה
  יבגני רזניקוב קיבל את אמון המליאה
  ערן זבולון קיבל את אמון המליאה
  הדר רייזמן קיבל את אמון המליאה
  חגי אלקיים קיבל את אמון המליאה

  6. בחירות לועדת הביקורת של העמותה

  להלן מפורטים רשימת המועמדים ותוצאות הצבעת האמון בהם:
  עמית ורטהיימר קיבל את אמון המליאה
  עודד אפל קיבל את אמון המליאה

  7. סיכום כנס ביגור 2012

  מנהלי ביגור 2012 הציגו את סיכום כנס ביגור 2012 וענו לשאלות חברי העמותה בנושאי הפקת לקחים.

  בברכה
  ערן זבולון,
  מזכיר העמותה למשחקי תפקידים בישראל.

  פרוטוקול ישיבת מליאה, 24 ליולי, 2011

  17/09/2011

  פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין, של מליאת העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר) 58-033-358-1

  חברי עמותה נוכחים:
  יבגני רזניקוב, ערן זבולון

  העבירו הצבעתם בייפוי כח למזכיר האסיפה:
  חגי אלקיים, גילי כהן-ארזי, ערן אבירם, ענבר רובין, ניב מרקל, גיל רן, רביד שטיינפרס, ערן מולוט, ערן ויס, איתמר פארן, טלי הלוי, גיא פלאוט, מיכאל גורודין, עמית ורטהיימר

  נבחר ליו"ר האסיפה: יבגני רזניקוב
  נבחר למזכיר האסיפה: ערן זבולון

  מאחר ולא נתכנסו שליש מחברי המליאה בשעה הנקובה (20:00), נדחתה הישיבה בחצי שעה.

  1. אישור דו"חות כספיים 2005-2009

  עקב בקשת רשם העמותות למסירה מסודרת של דו "חות כספיים משנים קודמות , הוחלט להעביר את הדו"חות הרשומים מטה לאישור חוזר של חברי המליאה.
  א. אישור דו"ח כספי לשנת 2005
  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2005
  ב. אישור דו"ח כספי לשנת 2006
  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2006
  ג. אישור דו"ח כספי לשנת 2007
  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2007
  ד. אישור דו"ח כספי לשנת 2008
  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2008
  ה. אישור דו"ח כספי לשנת 2009
  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2009

  2. אישור דו"חות מילוליים לשנת 2007-2009

  עקב בקשת רשם העמותות למסירה מסודרת של דין וחשבון מילולי משנים קודמות , הוחלט להעביר את הדו"חות הרשומים מטה לאישור חוזר של חברי המליאה.
  א. אישור דו"ח מילולי לשנת 2007
  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2007
  ב. אישור דו"ח מילולי לשנת 2008
  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2008
  ג. אישור דו"ח מילולי לשנת 2009
  המליאה החליטה לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2009

  בברכה
  ערן זבולון,
  מזכיר העמותה למשחקי תפקידים בישראל.

  כל הזכויות ובכללן על התכנים המוצגים באתר זה שמורות לכותבים ולעמותה לקידום משחקי תפקידים בישראל. כל העתקה, לרבות במדיה מודפסת או דיגיטלית, אסורה ללא אישור מפורש. Design by Tryscer