על העמותההמועדוןהגרעיניםהפעיליםהתנדבותהדף הראשון

 

העמותה

הדף הראשי
על העמותה
על המועדון
הגרעינים
הפעילים
התנדבות


הדף הראשון

הדף הראשון
הפורום
הגילדה
הפאה החמישית
הארכיון

פרוטוקול ישיבת מליאה, 2 למאי, 2013

14/05/2013
פרוטוקול ישיבת מליאה העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר)
שנערכה בתאריך ה 2-5-13 בשעה 19:30, בתיכון עירוני ח', רח' התשעים ושלושה, ת"א-יפו


נוכחים: גיא קובל, שחר בר, אלון סנדלר, רביד שטיינפרס, מתן מור, ערן זבולון, מיכאל גורודין, הדר רייזמן, עמית ורטהיימר, איתי בן-עברי, ארז רגב, אלי לוינגר, מיכאל פבזנר, חגי אלקיים, קרן ארבל, שיר דר, ערן וייס, דודי קאופמן, גיל רן

מאחר וטרם נתאספו שליש מחברי העמותה בשעה היעודה נדחתה התחלת הישיבה לשעה 20:00.

יו"ר המליאה: מיכאל גורודין

מזכיר המליאה: ערן זבולון

המליאה החלה בדיון קצר בנושא "מה העמותה יודעת לעשות היום?" השאלה עלתה מתוך תהליך החשיבה המתמשך בעמותה בשנה האחרונה בנוגע לייעוד העמותה ולדגשים שהועד וחברי העמותה נותנים לפעילויות השונות וליכולות השונות של העמותה. התשובות העיקריות שעלו לשאלה שנשאלה היו:

 1. הפקת אירועים , לרבות אירוע דגל אחד בשנה
 2. גב כספי / כלכלי / חשבון בנק, פרישת חסות על אירועים, פעילויות או פרוייקטים
 3. גב ביטוחי למארגני פעילויות או אירועים
 4. מאגר פעילים
 5. פנים אל מול גופים אחרים, טיפול בבירוקרטיה
 6. הנפקת מסמכים מתאימים למול גופים אחרים
 7. צומת ידע בתחום משחקי התפקידים
 8. יכולת רתימה של פעילים וחברים
 9. רשימת תפוצה וגישה לקהל
 10. מחסן (מתוקף הסכם המחסן הבין-ארגוני)

1.דיון בנושא מבנה הועד

1.1. כמות חברי ועד
בשנה שעברה בוצע שינוי במבנה ועד העמותה ובמהלך שנה זו נבחן השינוי. הועד הורכב בשנה החולפת מחמישה חברים במקום שלושה חברים, כפי שהיה נהוג מיום הווסדה של העמותה ועד לבחירת האחרונות במאי 2012. הועד סיכום לחברי המליאה כי במהלך השנה הייתה האפשרות לבצע יותר מאשר "כיבוי שריפות" ותחזוקה שוטפת. יחד עם שינוי מחשבתי, השינוי היה חיובי לפי דעת ועד העמותה ועליו להמשך בעתיד הקרוב לכל הפחות.
1.2. תפקיד המזכיר לאור השינוי משנה שעברה
מיכאל ג. הציג את הנושא תפקיד מזכיר העמותה. ההצעה העומדת על הפרק היא לוותר על תפקיד המזכיר מאחר והגדרתו אינה ברורה וכי הוא מבצע את התפקידים ש"אינם תפקידי יו"ר או תפקידי גזבר". מזכיר העמותה, ערן, הסכים לדברי מיכאל והדגיש כי תפקידו יכול להתחלק בין חברי הועד הקיימים. הודגש כי רצוי שיהיה חבר ועד אחד אשר אחראי על נושא הבירוקרטיה למול גופים שונים, ובפרט רשם העמותות.
מודגש שההצעה היא כי הועד יכלול 2 תפקידים: "יור" (כמתחייב מהתקנון), ו"גזבר" (אדמיניסטרטור, וכמתחייב מהתקנון), ו-3 חברי ועד (רצים על אג'נדה ספציפית – כנוהג).
נשאלה השאלה האם מזכיר העמותה מוזכר בתקנון. נענה כי המזכיר מוזכר בתקנון רק בהקשר של היותו באופן מיידי מזכיר המליאה בכל אסיפת מליאה. ניתן יהיה לבחור כל אחד מחברי הועד למזכיר המליאה ואפשר יהיה לבצע רוטציה בין חברי הועד השונים בתפקיד זה בכל מליאה.

מיכאל ג. הזכיר לחברי העמותה כי לא כל חברי הועד היוצא מציגים את מועמדותם לועד הבא וכי נדרשים חברי מליאה נוספים המעוניינים להיות חברים בועד על מנת להמשיך בועד של 5 חברים.

2.גיבוש הצעה לשינוי מטרות העמותה

בתהליך בשנה האחרונה בוצע תהליך חשיבה לגיבוש מחדש של מטרות העמותה. ניסוח המטרות מחדש מגיע מתוך הליך החשיבה המוודא כי המטרות ניתנות למדידה באופן ברור יותר ובכך ניתן להתייחס משנה לשנה לשאלה, "עד כמה העמותה קידמה את מטרותיה"? מטרות העמותה המוצעות להצבעה במהלך האסיפה הכללית של העמותה בסוף החודש יהיו:

 1. להגדיל את היקף העוסקים בתחום
 2. לספק שירותים לקהילת שחקנים
 3. להרחיב את הידע ומגוון חוויות המשחק
 4. לפתח קהילייה מקצועית בתחום וסביבו

להגדיל את היקף העוסקים בתחום
כלים – פרסום, יח"ץ, מיתוג
הנגשת חומרים (D&D encounters), התנסות, (שידור משחקים במדיה חברתית)
שימור אנשים על ידי "גילדה" (מאגר שחקנים / קהל)
יצירת קשר ארוך טווח עם מאגרי "דם חדש"
תשתית ארצית לקבוצות פיק-אפ
מעטפת לילדי חוגים

לספק שירותים לקהילת שחקנים
כלים – "גילדה", כלים להקמת כנס,
קבוצות נוער, הנחייה וליווי, "תיק קהילה"
קבוצות רכישה
מאגר כוח אדם (מנחים, פעילים)
ליווי בהפקת אירועים
תשתית ציוד / פיזית
מאגר תוכן – מערכי פעילות, משחקים
הדרכה והכשרת כוח אדם
מימון
קישור בין קהילות

להרחיב את הידע ומגוון חוויות המשחק
כלים – ייצוג וגב ליוצרי פרינג'
מאגר תוכן
תמיכה בחומר בעברית
יצירת "קוד אתי"
תשתית לקיום משחקי פרינג'
תמיכה לשחקנים ומנחים, בנק ידע מקצועי לחובבנים
איסוף חומרים
תמיכה באירועי חשיפה

לפתח קהילייה מקצועית בתחום וסביבו
כלים – קשר עם העולם האקדמי
כסף לחוקרים,וכותבים (מלגות באופן כללי)
מאגר נחקרים
איסוף ידע מחקרי
פלטפורמה פעילה לדיון, אסופת מאמרים
תמיכה באירועים עיוניים
פרמול ידע תיאורטי, כתב עת בר רפרונס
תמיכה ליוצרים בתחום
תמיכה בהשתתפות בפעילויות בחו"ל
חילופי אנשי מקצוע
ספק מורשה של סמינרים למשרד החינוך
ייצוג בפני הרשויות
הרצת משחקים בתחום המקצועי
מה אני יכול לעשות עם משחקי תפקידים?

הצעות המשך , הוסכם לאסוף הצעות מהנוכחים לקידום אחת הנקודות שהועלו בדיון. הוצע כי ההצבעה על הפרוייקטים החדשים או התחומים החדשים שהעמותה תשקיע את משאביה בהם תועלה לדיון במליאה הבאה ועד אז ייתבקשו המתנדבים להעלות את הצעותיהם על כתב ולהתכונן עלמנת שניתן יהיה לבצע החלטה מושכלת ולא הצעה על בסיס הערכות הניתנות ברגע.

המתנדבים הבאים התנדבו להתמקד, כל אחד, בנקודה אחת לקידום:

 1. גיא קובל- הקמת "תיק אירוע", מדריך למארגן איך מקימים אירוע
 2. רביד שטיינפרס – כתב עת אקדמי / מקצועי
 3. שיר דר – רכישת ציוד וטיפול בנושא מחסן
 4. ערן וייס – מערך מלגות לחוקרים / כותבים / אחרים
 5. אלי לוינגר – מאגר שחקנים (AKA גילדה), מאגר מנחים


הישיבה ננעלה לאחר דיון זה. נושאי הדיון בנוגע לסטאטוס פרוייקטים רצים וסיכום כנס ביגור 2013 יועברו למליאה הקרובה, בתאריך ה-30 למאי 2013.

בברכה
מזכיר העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר)

  כל הזכויות ובכללן על התכנים המוצגים באתר זה שמורות לכותבים ולעמותה לקידום משחקי תפקידים בישראל. כל העתקה, לרבות במדיה מודפסת או דיגיטלית, אסורה ללא אישור מפורש. Design by Tryscer