העמותה בפייסבוקחדשות העמוד הראשי ב-RSS
הגעתם לאתר הישן של העמותה למשחקי תפקידים בישראל. האתר החדש זמין כאן.
יער הזכוכית / בן שלום

יער הזכוכית – מיקום למערכת אקזלטד (לכל סוגי הנשגבים) בן שלום, התעשיה הגובלינית

סיפור הכחול
מה נעשה בחפציהם של המשוקצים

לאחר שהמשוקצים סולקו לבסוף מן העולם, נותרו עדיין כלי המשחית והזדון שיצרו מאחוריהם.
חלקם נשרפו בלהבותיו הקדושות של הסיאש.
חלקם הושלכו לעולם התחתון על ידי דאנא'אד הנבונה, לפני שנעלה את השערים על רוחות המשוקצים.
אמר פסיאפ המאיר-והמואר, שניפץ את להבי המשוקצים והיכה את שריונותיהם לעפר: "ישנם בין נשקי המשוקצים מלכודות שנועדו לפגוע במי שישמידם".
אמר פסיאפ, שמלאכתו חסרת-רבב, והוא בנה את גופו כמבצר למהותו המבורכת, ואף מבצר לא נבנה עוד שדמה לו בחוסן ובעוצמה: "אני אבנה מבצר עמוק ובלתי-חדיר, לא כעס ולא חנופה יפתחו את שעריו, ושם ישכנו כליהם הארורים של המשוקצים עד שיכלה כוחם להרע. אז יבואו הנשגבים לחשל מחרבות המשוקצים שריונות, ומשריונות המשוקצים יעשו חרבות, ובכל ייעשה רצון הדרקונים לטובה".
סקסטס ג'ייליס, אשר שני היה רק לפסיאפ במלאכת הבניה, כי העץ ידע ללבוש צורה מושלמת תחת ידו, והוא אמר "ישנם כלים שיש בהם פיתוי וסכנה, אך גם תועלת. ובדברים רבים שלא נודעה תועלתם מהרהר אני, כי יש עץ שאיש אינו יודע מה התועלת שיביא, ואף שם לא ניתן לו".
אמר סקסטס ג'ייליס, יודע כל הדברים הצומחים, וכל הדברים המזינים, וכל אלה שיש להם שם: "אמצא מקום שמעולם לא דרכה בו רגל ומעולם לא צמח בו פרח – מקום שאין זוכרים אותו. ואתפור שמיכת עשב גבוה לאדמה, ואעמיד עצים רבים וחסרי שם סביב, ואנעץ את שורשיהם עמוק באדמה עד שיהיו סבוכים. ואיש לא ידע שתחת השורשים נמצאים אוצרות המשוקצים. ורק הדרקונים ידעו, בבוא היום, למוצאם ולקחתם – ואז יקבלו העצים חסרי-השם את שמם, וכולם ידעו מה התועלת שהייתה בהם".
ומלה האזינה לאחיה ואמרה: "המשוקצים כבלו שדים רבים, והסתירו רוחות רעות, ויצרו תמונות המסוגלות לשנוא, וטוו בדים המסוגלים לפצוע, וזרעו פרחים המסוגלים להרוג. יש רוע רב מדי בחלק ממעשי המשוקצים, ודרכיכם הנבונות לא יסכנו להתמודד עם רוע שכזה".
"
את האפלות מכל יצירות המשוקצים אשים תחת יער שאינו יער, במבצר שאינו מבצר, ועליו אציב שומר שאינו שומר, ושם ישכנו יצירות המשוקצים".
ומלה יצרה את היער, ומה שתחתיו לא נודע מעולם, אם כי סופר כי יש שם מבצר חזק ככל עצי היער גם יחד, ושהשומר אינו מגן על אף דלת או שער. ושם נחים חפצי המשוקצים המסוכנים ביותר – עד שיחלוף הנצח, או עד שהעולם ישתנה.
כך נועד להיות.

אגדת יער הזכוכית היא חלק מאוסף של 5 סיפורים עתיקים ביותר, שהתגלו על ידי נזירי מסדר הטוהר עוד בזמן השוגונות. כל אחד מהסיפורים מזוהה על ידי צבע התואם ג'ייד של אחד מחמשת היסודות. האוסף קרוי "חמש אצבעות הג'ייד".
למרות שהם מסודרים בצורה אסתטית ומלאכותית יתר על המידה מכדי להיות אמת לאמיתה, הסיפורים נחשבים לאותנטיים למדי. הזמן, יותר כל דבר אחר, העניק להם משקל וחשיבות וקיבע אותם בתודעה כאירועים שהיו, גם אם רישומם אינו מדויק באופן מושלם.
ברובד עמוק יותר, הסיפורים נועדו להדגיש את חשיבות התחרותיות בין דמי הדרקון, ולערער במקצת את ההגמוניה שנדמה לפעמים שיש לנשגבים מסוימים בתחומים מסוימים. בסיפור, מלה חורגת במפורש ממקומה הטבעי ומתחרה בשני אחיה בשיא מומחיותם. כל אחד מהסיפורים מהלל דרקון טהור אחר בתורו, תוך הקפדה על כבודם של ארבעת האחרים, ושמירת איזון עדין ומחושב.

מה אפשר לעשות עם הסיפור אודות יער הזכוכית?
חיקוי
: ללכת בדרכי הדרקונים הטהורים פירושו לחוות חלק מהדרך להארה. נזירים ממסדר הטוהר, יותר מכל האחרים, אך לא הם בלבד, לוקחים על עצמם משימות שנועדו לחקות את צעדיהם הידועים של אבותיהם הרוחניים. במערכת דמי-דרקון דמויות אדוקות במיוחד יכולות לשאוב מהסיפור לקחים מוסריים, דתיים וערכיים.
לספר אותו: המיתוסים של הדרקונים הטהורים יכולים לשמש כדי להעצים את התחושה הפואטית של מלאכת בניית מבצר, הנעשית לאור האידיאל המגולם על ידי פסיאפ, או מלאכת הנטיעה (עם משמעויות גיאומנטיות עמוקות, כמו ביצירת מאנסה, לדוגמה) הנעשית לאור האידיאל המגולם על ידי סקסטס ג'ייליס. מקורות עתיקים, גם אם השחקנים המציאו אותם לפני מספר רגעים, הם אחת מהדרכים המומלצות יותר לביצוע סטאנטים (Stunts): "בזמן שנזיר-האדמה הטהור שקיעה-אדומה-מאחורי-הר והלגיונר הבוער סוג'ין מתווכחים, אני נדחף בין שניהם ומרחיק אותם לצדדיםממש כמו מלה באגדה על יער הזכוכית. הגיע הזמן שאני אראה להם איך זה צריך להתבצע, ואני מפעיל את הקומבו שלי…".
גם אם השחקנים לא משחקים דמי-דרקון, המיתוסים הללו עלולים להיות מוכרים להם כתושבי הממלכה לשעבר. אם לא, אפשר לשים אותם בפיהם של דב"שים.
לגלות אותו: אולי הסיפור אודות יער הזכוכית אבד או נשכח, ואולי הדמויות מצאו ספריה עתיקה ובה שאריות של ספרים וכתבים מהעידן הראשון. המנחה יכול לספק אותו כדוגמה למסמך שנמצא שם, שייתכן שיש או אין לו ערך תרבותי, היסטורי או אחר. הדמויות עלולות למצוא גירסה עתיקה וחשובה יותר אולי כזו שנכתבה על ידי אחד מהקליגרפים הידועים של סוף העידן הראשון, או על ידי אחד מהנזירים הקדומים של מסדר הטוהר – ואולי על ידי נזיר עתיק ביותר שהיה גם רב-אמן בקליגרפיה, שזהו פריט הכתב האבוד החסר שישלים את האוסף העצום של בית מנמון, וגם כתוב בשתי שפות – ולכן מאפשר ביצוע מחקר השוואתי בין שפת הממלכה העתיקה לבין השפה-הקדושה-הגבוהה. הכתב עלול להיות פשוט גירסה שלמה יותר מהגירסה המוכרת, או שונה באופן ממשי.
כל סוג של נשגב יכול לצאת נשכר מגילוי טקסטים עתיקים ורבי ערך. כרכים שלמים יכולים להיות משוחזרים על סמך קרעים בודדים שנותרו מהם בעזרת הכישוף הנכון, ונשגב-חמה יכול, באמצעות מכירת כתבים עתיקים לממלכה, בתיווך הגילדה, לממן את חיי המנוסה שלו מן המצוד הפראאי, באופן אירוני.
למצוא את יער הזכוכית: זו האפשרות המעניינת ביותר, כנראה. והיא נדונה בהמשך, בחלק שמיועד למנחה. זו אולי האפשרות שהכי פחות מתאימה לדמי-דרקון מן הממלכה, אבל הצורך החמור, כורח השעה, אילוצים פוליטיים, מרדנות, ציניות של כופרים ורבבת סיבות אחרות יכולות לשלוח אפילו דמי-דרקון שמרניים בעקבות יער הזכוכית. עבור כל נשגב אחר, זהי הזדמנות פוטנציאלית לשים את היד על מאגר משאבים לא מבוטל מהעידן הראשון – ולפעמים חשוב יותר לדאוג שמישהו אחר לא ישיג אותו קודם.

שימוש במערכה – למנחה בלבד
כל מה שנכתב קודם היה שקר, אם זה מה שהמנחה רוצה, כמובן. זו ההצעה הלא מחייבת שלי:
יער הקריסטל נוצר בעידן הראשון על ידי מעגל סולארי רב עוצמה שהיה מסוכסך עם אלים רבים ועם סולארים אחרים. המעגל, שנקרא בפי חבריו "ברית האלמוות" ובפיהם של אחרים היה ידוע לעיתים כ"ברית הצל והמוות", החזיק חפצי-עוצמה רבים שנוצרו בידי הקדמונים (Primordials). חלק מחפצים אלה היו לא נועדו לשרת אדונים אחרים, חלקם היו שימושיים לקידום מטרות הקדמונים המטורפות, ואחרים היו יצירות של עריצים נופלים, שנועדו להשחית ולרסק את מי שיבזוז את האוצרות שנותרו בעולם שהיה בעצמו שלל המנצחים. היה צורך חשוב להסתיר את החפצים הללו מפני כל מי שעלול להתפתות על ידי כוחם, ובראש ובראשונה סולארים אחרים, שהיה להם כוח דומה לזה של ברית האלמוות, ומניעים טהורים או ערכים מבוצרים פחות. אם היינו לעגניים היינו אומרים שעמוק בפנים קיוו הסולארים שעם הזמן יוכלו לאלף גם את הפראיים שבכוחות הללו, אבל בזמנים ההם היה מאוד מסוכן ללעוג לנשגבי החמה.
אז בא אולא האדיר, גדול המכשפים וראשון בין נשגבי ברית האלמוות, ויצר את יער הזכוכית מקרח וחלומות. על היער הפקיד את מפלצות הקריסטל, ותחתיו ישן תמיד הבהמה (Behemoth) מגרגנטואה (Megarangatua), טורף-הממלכות, שגופו עשוי מעצי אדר ענקיים השלובים זה בזה. מאחורי הבהמה יש שער, אבל הוא מוביל רק לאבדון. המבצר האמיתי הוא גופו של מגרגנטואה הישן, ובתוכו נמצאים חדרים ומלכודות לאין שיעור, ולבסוף, גם האוצרות יקרי הערך של הסולארים הקדמונים.

יער הקריסטל היה יצירה מוצלחת ביותר, בלתי חדירה לחלוטין, ולו רק היו מגיעים אליה נשגבי החמה בטרם ידביקו אותם הבוגדים אולי היו מתבצרים שם כמה אלפי שנים. אלא שנשגב כוכבים ערמומי וצעיר יחסית, בשם קג'ופ, הערים עליהם. בין הלילה והיום, בין השנה לזו שאחריה, הגיע הסיידריאל הצעיר למקום דרך שער שהיה שם ברגע אחד, ולא היה שם ברגע הבא. הוא חגר למותניו את המציאות של יער הזכוכית בעזרת מגילת תפילה עשויה בקפידה. כשהגיעו הסולארים אל העמק הנסתר שבו היה יער הזכוכית, גילו שהיער עצמו, על צבא חייליהם הרדומים ומבצרם הבלתי חדיר, כולם נעלמו ואת מקומם תפסו דמי דרקון צמאים לדם ונחושים לשים קץ לעריצותם. קג'ופ הצליח לגרור את היער למרחק של קילומטרים ספורים לפני שכלו כוחותיו מהמאמץ האדיר, אך היה בכך די כדי להבטיח את הצלחת המארב.

יער הזכוכית
יער הזכוכית יכול להימצא בכל מקום כמעט בבריאה. בגלל ההרכב המיוחד שלו (זכוכית!) הוא כמעט בלתי נראה למעט מטווח קרוב. הקטלניות של האיזור מסבירה את העובדה שלא התגלה במשך זמן רב. כדי לסבך את העניינים, ניתן לקבוע שיער הזכוכית נמצא מעבר לגבולות הבריאה הנוכחיים, באיזור המוגן בפני הפראא באמצעים קסומים, שגם מנעו מבני הפיות לחקור אותו קודם. אפשר לקשור את המנגנונים שמגינים על היער מפני פולשים עם אלה שמגינים עליו מפני הפראא, ולכפות על הדמויות שמנתקות את ההגנות (בדרך החוצה, לדוגמה), להתמודד עם קטפרכטים חתיכים וחניתות הקריסטל שלהם.
עוד דרך לסבך את העניינים היא להסתיר את יער הזכוכית לא רק גיאוגרפית אלא גם כרונולוגית. אולי רק בתקופת הקליברציה (Calibration) ניתן לגשת אל היער, או שהוא מופיע רק תחת הירח המלא, וכן הלאה.

יצורי הזכוכית: הסכנה הראשונה בדרך לאוצר העצום היא יצורי הזכוכית. אוטומטונים משוכללים שקיומם כרוך בזה של היער. כברירת מחדל, יצורי הזכוכית נמצאים במצב הסוואה. במצב זה הם שקופים כזכוכית, מוסווים היטב בסביבה וקטלניים להפתיע. יצורי הזכוכית יכולים לעבור באופן רפלקסיבי, במחיר מהות נמוך למדי, למצב פעולה התקפי. כאשר הם עושים זאת הם נעשים קוצניים ומקבלים גוון אדמדם שהופך אותם לנראים. זוהי נחמה פעוטה בהתחשב בכך שבמצב זה הם מסוגלים להסב נזק רב מהרגיל. ליצורי הזכוכית יש גם מצב הגנתי שנועד לאפשר להם לנצל את היער באופן מיטבי. יצור זכוכית במצב הגנתי יכול להיטמע באופן חלקי או מלא בתוך עצי הזכוכית החדים, להנות מהמחסה שהם מעניקים ולזנק מתוכם, במקרה הצורך, על היריב. במובן מסוים, כל המצבים של יצורי הזכוכית הם מצבים התקפיים.

הפתח: בלב יער הזכוכית יש שער עשוי מתכת שחורה. תחכום מסוים והבנה מיסטית דרושים כדי לפתוח את השער, אולם הוא מוביל רק לאבדון. מעט לפני השער נמצא פתח באדמה. הפתח סגור. זוהי אינה דלת ולא שער. זהו פיו של בהמות' אדיר שהמבצר בנוי בתוך גופו. באופן משעשע, הכניסה לפיו של הבהמות' היא הברירה העדיפה.
הבהמות' ישן, ולהעיר אותו זו משימה לא קלה (ולא באמצעות כעס או חנופה – רמז מהטקסט), אבל אפשר לפתוח לו את הפה אם החבורה יכולה לגייס כוחות פיזיים עצומים. יער הזכוכית גדל למעשה על גבו של הבהמות'. הפה ממוקם במרכז "הגב". כמו בסיפור – הבהמות' "חזק כמו כל עצי היער".
בתוך גופו של הבהמות' מצפה לדמויות מסע עד למבצר שבתחתית גופו. שלל יצורים מוזרים, חיות וצמחים נכחדים או אולי איזורי פראא שמושפעים מנוכחות הבהמה עלולים להמתין בפנים.
הסיפור מספק רמזים שונים לגבי מה שאפשר למצוא במבצר עצמו: "המשוקצים כבלו שדים רבים, והסתירו רוחות רעות, ויצרו תמונות המסוגלות לשנוא, וטוו בדים המסוגלים לפצוע, וזרעו פרחים המסוגלים להרוג".

אוצר!
הארטיפקטים הקדמוניים הם לא מה שהיית מצפה למצוא במרתפי הארמון הקיסרי. האזהרה מסיפור אלאדין "שלא לגעת בשום דבר מלבד מה שנמצא בחדר האחרון" יכולה להיות שימושית. עם זאת, הדמויות לא באו כדי לצאת בידיים ריקות. האוצר שלהם צריך להיות מעבר לכל דמיון: סכין הניתוח האולטימטיבית שהיא חיה שיכולה להרכיב איברים של יצורים חיים באופן שייצור יצורים חדשים ומופרעים (ברווזנים, לדוגמה). אב-הטיפוס המקורי של הסטריקס (צריך להתיידד איתו, אין לו כפתורים וידיות), או אחד מהקדמונים שנכלא בתוך תיבת פנדורה ברגע של שינאת-אחים.

מערכה משולבת
הסולארים רצו להסתיר ארטיפקטים הרסניים שהותירו אחריהם הקדמונים. הארטיפקטים הללו רבי עוצמה בצורה בלתי רגילה, אך מסוכנים באופן קיצוני למציאות, לבני תמותה ואלים ויותר מכללכל אחד סוגי הנשגבים שהשתתפו במרד האלים. יותר מחפצים שימושיים, אלו הן יצירותיהם המטורפות של הקדמונים – ביטוי לאומנותם המעוותת והדגולה. גם נשגבי השאול אינם מחוסנים בפני השפעותיהםשל הארטיפקטים. רעיונות מטורפים ומתאימים במיוחד לארטיפקטים אלה ניתן למצוא בספר ההרחבה של בני-הפיה (Exalted: The Fair-Folk).
נשגבי תופת (Infernals) יהיו מוכנים לצאת מגידרם באופן מיוחד כדי להשיג את הארטיפקטים הללו, וההרפתקה יכולה בהחלט לסוב סביב המירוץ אל הארטיפקטים עם נשגבי תופת כאנטגוניסטים העיקריים. מה שמיוחד ברעיון הזה הוא שהוא יכול בהחלט להיות גורם מאחד למשחק רב-נשגבי (Cross-Over) שבו נשגבים סולארים, נשגבי כוכבים, לונארים, ואולי אפילו דמי דרקון או נשגבי שאול משתפים פעולה, כנראה תחת הסכם מגובש ומקודש בידי נשגב ליקוי ונשגב צל-ירח גם יחד, בסצינה דרמטית (וסוערת הרבה יותר מהקמת אחוות הטבעת, לדוגמה).

נשגבי הכוכבים ויער הזכוכית
ייסודו של המסדר הטהור לא היה פשוט. הסיידריאלים הפעילו כוחות אדירים בכל רחבי הבריאה כדי לייצב ולהרחיב את תחום ההשפעה של הדת החדשה. חלק מהפעילות כלל יצירת אתוס יציב ורחב ידיים מספיק, מהסוג שדרושות מאות שנים של אמונה ועיסוק בדת כדי שיווצר.
המוני כתבי קודש פיקטיביים נוצרו בתקופה הזאת, ואמונות רבות ושונות נוכסו, הופשטו מסממנים שונים והפכו לחלק מהמסורת המפוארת והמלאכותית של המסדר הטהור. 5 אצבעות הג'ייד הוא אוסף כתבים פיקטיביים מסוג זה. למרות ההקפדה היתרה, עומס העבודה היה מונומנטאלי, ולעבודה השתרבבו רמזים שונים שנשגבי הכוכבים היו מעדיפים שלא לחשוף. אולי היה זה גורל, אולי חתרנות טוותה את אותו גורל – איש אינו יודע, אך בתוך כתבים רבים כאלה מצויים רמזים, מסרים סמויים, מידע מוצפן באותיות ובפגמים קטנים בטקסט. לאחרונה התגלו כמה מסרים כאלה, והסיידריאלים מודאגים: למרות שמעטים יוכלו לפענח את המסרים המוצפנים, מעטים אלה הם המסוכנים ביותר מבין אויבי הסדר העולמי. הסיידריאלים יודעים שרמזים לגבי מיקומים של קברי אנת'מה, מצבורי נשק קבורים, ערים הרוסות ומפעלים מהעידן הראשון שאבדו לפראא או לשיכחה, כולם מפוזרים בטקסטים שונים. חלק מהם רואים ברמזים שצצו ביטוי של מלאכה קוסמית שנועדה לשמר מידע ולהציף אותו, באופן הדומה במובנים מסוימים למלאכה הסלינאנית (Salinan Workings ראה Savant & Sorcerer). בזמן שיש כאלה הקוראים לפעולה רחבת היקף שתקבור את המידע הזה אחת ולתמיד, אחרים עסוקים במאבק עיקש. רבים מסיעת הזהב מעוניינים לשים את ידם על משאבים שיוכלו לעזור להם ולבני בריתם לשנות את המצב. רבים מסיעת הברונזה מעוניינים לנצל אותם כדי להיערך לקראת הזמנים הסוערים הקרבים. משני הצדדים, ישנם כאלה שחוששים ממה שעלול להימצא ומתנגדים לפעולות עמיתיהם.

רמזים למעורבות הסולארית בעניין
היקף ההישג מרמז בפירוש על כוחות כבירים. יער הזכוכית הוא, באופן מובהק, יצירה שמעבר ליכולותיהם של דמי הדרקון.
ברישום עתיק מאוד ניתן לראות את חמשת פרשי האבדון. הסולארים רכובים על סוסים והילות האנימה שלהם בוערות. זה רמז דחוק, אבל דמי דרקון לא נוהגים לרכוב על סוסים.
אולא היה סולאר ידוע בעידן הראשון, רישומים בקשר להישגיו עלולים להתגלות במקומות הבלתי צפויים ביותר. אחת מדמויות הסולארים יכולה להיות גלגולו של אולא, במקרה כזה המנחה עלול לרצות לחשוף לאט את היכרותו של הסולאר עם המקום, עד לבנה המתממשת ככל שהעלילה נפרשת, שהוא זה שיצר את הזוועות של יער הזכוכית.

רמזים במקום עצמו
יצורי הזכוכית: יצורי הזכוכית עלולים לגלות סלחנות רבה (ואפילו צייתנות מסוימת) כלפי סולארים. אם כי ייתכן שהסולארים יידרשו להראות סימן קאסטה או להפעיל את נס האנימה (Anima Banner) שלהם לשם כך. היוצרים של יער הזכוכית לא רצו לפגוע בסולארים אחרים, וחששו גם שזעמם של סולארים יגרור הרס מוחלט של כל קו ההגנה הראשון שיצרו. המלכודות בפנים עלולות להכיל אזהרות שיישמעו רק כאשר מתעלי מהות סולארים נוכחים בקרבתן.
מלכודות לבני-השמש: רבות מהמלכודות שהציבו הסולארים יעילות כנגד כל סוגי הנשגבים, אבל חלק רק כנגד סולארים (או במיוחד כנגדם). זה יכול לרמוז על כך שהבונים המקוריים חששו בעיקר מסולארים אחרים, ויכול להעלות כמה שאלות נוקבות. רעיון זה מאפשר למנחה להציב אתגרים הוגנים יחסית בפני סוגי נשגבים חלשים יותר, במיוחד דמי-דרקון צעירים ובני-אלים (God-Blooded).

פורסם ב21 בנובמבר 2008 בקטגוריה רקעים, מקומות וארועים על-ידי jerusalem | לתגובות - בפורום | Tags: ,

 

כל הזכויות ובכללן על התכנים המוצגים באתר זה שמורות לכותבים ולעמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר 58-033-358-1). כל העתקה, לרבות במדיה מודפסת או דיגיטלית, אסורה ללא אישור מפורש. Design by Tryscer